Hoe verwijder ik koptekstruimten? – Beoordelingen Wiki

[ad_1]

Afstand moet zijn consequent door het hele document. Dit omvat: De hoeveelheid ruimte tussen kopteksten en hoofdtekst. Regelafstand van uw hoofdtekst (beginnend op uw abstracte pagina).

Hoe verwijder ik spaties tussen eindnoten? Hoe verwijder ik extra ruimte tussen eindnoten?

 1. Ga naar de conceptmodus.
 2. Klik op Referenties.
 3. Klik op notities weergeven.
 4. Klik op de betreffende voetnoot in de tekst.
 5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Endnote Continuation Separator.
 6. Verwijder de extra spaties en ga terug naar de afdrukweergave.

Hoe verwijder ik de ruimte tussen de koptekst en de bovenkant van de pagina?

De spatie tussen uw koptekst en uw inhoud verwijderen

 1. Klik op het eerste element op de pagina (dwz een sectie of afbeelding)
 2. Zoek naar de instelling Marges in het gedeelte Instellingen van de rechterzijbalk.
 3. Schakel de optie “gekoppelde as” uit.
 4. Stel een negatieve marge bovenaan in (dwz -50px)

Hoe kom ik van kopruimte af na pagina 1?

Klik op “Link naar vorige” in de groep “Navigatie” met opties; hierdoor kunt u de kop- of voettekst op de pagina wijzigen zonder de kop- of voetteksten op de andere pagina’s te beïnvloeden. Markeer de kop- of voettekst en druk op de knop “Verwijderen” op uw toetsenbord. De kop- of voettekst wordt van de pagina verwijderd.

Waarom is er zoveel ruimte boven Voetnoten?

De oorzaak kan zijn dat de eerste alinea op de volgende pagina te lang is om bij elkaar te houden op de voetnootpagina. Of “Blijf bij volgende” wordt toegepast op deze paragraaf.

Hoe verwijder ik spaties tussen verwijzingen?

Klik op de knop Weergeven / Verbergen (¶) zodat u de opmaakmarkeringen kunt zien en eventuele ¶ kunt verwijderen die alleen op een regel tussen de citaten staan.

Hoe verander je een voetnootscheidingsteken?

gebruik de vervolgkeuzelijst Notities bovenaan van het venster Voetnoten, kies Voetnootscheidingsteken. Word geeft het huidige scheidingsteken weer in het venster. Wijzig of verwijder het scheidingsteken naar wens. Als u tevreden bent met het uiterlijk van het scheidingsteken, sluit u het voetnootvenster.

  Wat betekent sus op Tik Tok? – Beoordelingen Wiki

Hoe verwijder ik de ruimte boven de voettekst in Wix?

Om een ​​spatie te verwijderen, beweeg de muisaanwijzer erover en klik op Ruimte verwijderen. Opmerking: u kunt de afstand boven de koptekst of onder de voettekst niet wijzigen. Als u de afstand boven de voettekst wilt wijzigen, moet u dit doen in de normale Editor-weergave.

Hoe verwijder ik kop- en voettekst van de tweede pagina?

Dubbelklik op het kop- of voettekstgebied (bij de boven- of onderkant van de pagina) om het tabblad Koptekst en voettekst te openen. Selecteer Koppeling naar vorige om de koppeling tussen de secties uit te schakelen. Selecteer Koptekst of Voettekst en voer een van de volgende handelingen uit: Kies Koptekst verwijderen of Voettekst verwijderen onderaan het menu.

Waarom kan ik de kop- en voettekst in Word niet verwijderen?

Als u de kop- of voetteksten die in uw document zijn gedefinieerd, wilt verwijderen, volgt u deze stappen: Plaats het invoegpunt in de sectie met de koptekst die u wilt verwijderen. Geef het tabblad Invoegen van het lint weer. Klik in de groep Koptekst en voettekst op Koptekst of Voettekst, afhankelijk van welke u wilt verwijderen.

Hoe verwijder ik kop- en voetteksten in Excel?

Kop- of voetteksten verwijderen

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Koptekst en voettekst. Excel geeft het werkblad weer in de weergave Pagina-indeling.
 2. Klik op de linker-, midden- of rechterkoptekst of het voettekstvak boven of onder aan de werkbladpagina. …
 3. Druk op Delete of Backspace.

Hoe stop je weduwen en wezen in Word?

Word voorkomt standaard dat de laatste regel van een alinea boven of onder aan een pagina wordt weergegeven.

 1. Selecteer de alinea’s waarin u weduwe en wees wilt controleren.
 2. Klik in het menu Opmaak op Alinea en klik vervolgens op het tabblad Regel- en pagina-einden.
 3. Schakel het selectievakje Weduwe/weescontrole in.
  Waarom gaat de snapscore van mijn vriend niet omhoog? – Beoordelingen Wiki

Hoe maak je een voetnoot kleiner?

Voer een van de volgende handelingen uit: Als u de opmaak van de voetnootnummers wilt wijzigen, selecteert u de Voetnoten Referentiestijl. Als u de opmaak van de voetnoottekst onder aan de pagina wilt wijzigen, selecteert u de Voetnoottekststijl. Klik op Wijzigen en wijzig vervolgens de opmaakopties (lettertype, grootte, enzovoort).

Hoe verwijder ik extra ruimte tussen alinea’s in Word?

Om de extra afstand tussen alinea’s in Word te verwijderen:

 1. Ga naar het tabblad Start op het lint.
 2. Zoek het gedeelte Alinea.
 3. Klik op de kleine “meer”-pijl in de rechterbenedenhoek van het vak.
 4. Vink de optie Geen ruimte tussen alinea’s met dezelfde stijl toevoegen aan.
 5. Dit verwijdert de extra afstand.

Hoe verklein ik de afstand tussen verwijzingen in LaTeX?

Hiermee kunt u ook de ruimte tussen verwijzingen aanpassen. Om de regelafstand in de bibliografie te verkleinen: zet de volgende regels in de preambule van je LaTex-document. Dit zal de regelafstand in de bibliografie verkleinen tot 0pt. Houd er rekening mee dat het gebruik van het natbib-pakket uw citatie-indeling kan veranderen.

Hoe verklein ik de regelafstand in LaTeX-referenties?

Hoe kan ik de regelafstand in de referentiesectie verkleinen? Bij voorbaat bedankt. Vervang de regel bibliografie {references} door {linespread {0.7} selectfontbibliography {biblio}} en pas 0.7 aan uw behoeften. Het tweede commando werkte, maar het verminderde de regelafstand in alle regels.

Wat is een voetnootscheidingsteken?

Als uw documenten voetnoten of eindnoten bevatten, bent u het concept van scheidingstekens tegengekomen, namelijk: de korte (of lange) regels die Word invoegt tussen je hoofdtekst en de voetnoten onderaan de pagina of de eindnoten aan het einde van het document of de sectie.

Hoe maak je een voetnootscheidingsteken korter?

U kunt de volgende stappen gebruiken;

 1. Ga naar het tabblad Weergave.
 2. Selecteer de weergaveoptie “Concept”.
 3. Ga naar het tabblad Referenties.
 4. Selecteer “Toon notities” (Word-document wordt in twee delen verdeeld.…
 5. Selecteer “Footnote Separator” in de vervolgkeuzelijst.
 6. En nu is er de scheidingslijn waarvan u de eigenschap lengte wilt wijzigen.
  Hoe schakel ik Google Assistant in op Sony TV? – Beoordelingen Wiki

Hoe verwijder ik marges op Wix?

Wix Editor: een element uitrekken tot volledige breedte

 1. Klik op het element in de Editor.
 2. Klik op het pictogram Uitrekken.
 3. Klik op de wisselknop Uitrekken tot volledige breedte: Ingeschakeld: het element wordt uitgerekt tot volledige breedte om op uw scherm te passen. …
 4. Sleep de schuifregelaar Marges om de marges te vergroten of te verkleinen, of voer een getal in het tekstveld in.

Hoe verwijder ik witruimte op Wix?

Klik op het pictogram Uitzoomen en opnieuw ordenen in de bovenste balk van de mobiele editor. Plaats de muisaanwijzer op de lege ruimte en klik op Ruimte verwijderen.

Hoe kom ik van de extra kop- en voettekst in Word af?

Hoe verwijder je een extra pagina in Word?

 1. Klik of tik ergens op de pagina die u wilt verwijderen, druk op Ctrl+G.
 2. Typ pagina in het vak Paginanummer invoeren.
 3. Druk op Enter op uw toetsenbord en selecteer vervolgens Sluiten.
 4. Controleer of een pagina met inhoud is geselecteerd en druk vervolgens op Delete op uw toetsenbord.

Hoe kan ik voetteksten op elke pagina anders maken?

Configureer kop- en voetteksten voor verschillende secties van een…

 1. Klik of tik op de pagina aan het begin van een sectie.
 2. Selecteer Lay-out> Pauzes> Volgende pagina.
 3. Dubbelklik op de kop- of voettekst op de eerste pagina van de nieuwe sectie.

Hoe bewerk ik een voettekst in Word?

Bewerk uw bestaande kop- en voetteksten

 1. Dubbelklik op de kop- of voettekst die u wilt bewerken, of selecteer Koptekst of voettekst en selecteer vervolgens Koptekst bewerken of Voettekst bewerken.
 2. Voeg tekst toe of wijzig tekst voor de kop- of voettekst of voer een van de volgende handelingen uit:…
 3. Als u klaar bent, selecteert u Kop- en voettekst sluiten of drukt u op Esc.

Leave a Comment